Nainstalujte si:

       

Význam slova destilátor; destinace; destruent; destrukce


destilátor = přístroj na destilaci

destinace = určení, předurčení, osud; místo určení, si cesty

destruent = organizmus rozkládající v ekosystému organickou hmotu na jednodušší látky, dekompozitor, reducent

destrukce = zničení, porušení, rozklad

Next: destruktivita; destruktivní; desublimace    disociace; disociovat; disoluce; disolvovat