Nainstalujte si:

       

Význam slova despotizmus, despotismus; destabilita


despotizmus, despotismus = tyranství; neomezená vláda

destabilita = nevyrovnanost, kolísavost, nestabilnost

Next: destabilizace, destabilisace; destilace; destilát    diskuze, diskuse; diskvalifikace