Nainstalujte si:

       

Význam slova desktop publishing; desmo-; desorpce; despekt


desktop publishing = grafická a předtisková příprava pomocí počítače

desmo- = první část složených slov mající význam pouto, vazba

desorpce = uvolnění adsorbovaných molekul z povrchu látky (adsorbentu) nebo absorbovaných molekul z objemu látky (absorbentu), opačný pochod k sorpci

despekt = pohrdání, opovržení

Next: desperace; desperát; despocie; despota    diskurzivní, diskurzívní, diskursivní-