Nainstalujte si:

       

Význam slova depozitář, depositář; depozitní, depositní


depozitář, depositář = prostor pro uložení sbírek, sklad; uschovatel

depozitní, depositní = vložený, uložený,deponovaný (např. vklad), depotní; přijímající vklady nebo cenné papíry k úschově a správě (banka)

Next: depravace; depreciace; deprese    diplomat; diplomatický; diplomatika; diplomka