Nainstalujte si:

       

Význam slova depotní; depozice, deposice


depotní = 1. forma léků s velmi pomalým vstřebáváním; 2. depozitní

depozice, deposice = 1. uložení a svěření do úschovy; 2. zbavení úřadu; 3. písemné svědectví, místopřísežné prohlášení

Next: depozit, deposit, depozitum, depositum    dioptrický; dioptrie; dioráma; dioxan; dioxin