Nainstalujte si:

       

Význam slova deponát; deponovat; depopulace; deportace; depot


deponát = uložená věc, uložená částka, věc v úschově

deponovat = uložit, ukládat, dávat do úschovny

depopulace = vylidňování, vylidnění určitého území; snížení porodnosti

deportace = nucené vystěhování, vyvezení, obv. z trestu

depot = depo





Next: depotní; depozice, deposice    dionýský, dionýsovský; dionýzie, dionýsie; dioptr