Nainstalujte si:

       

Význam slova dentin; dentista; denudace; denumenizace


dentin = zubovina

dentista = zubní technik

denudace = obnažování, odkrytí; odnos, snižování zemského povrchu

denumenizace = odbožštění; zbavení božských vlastností

Next: denunciace; denunciant; denutrice    digamie; digesce; digest; digestiv; digestivum