Nainstalujte si:

       

Význam slova denotace; dentakryl; dentála; dentální; dentice


denotace = vztah výrazu k denotátu, tj. k tomu, co označuje

dentakryl = druh plastické hmoty užívané zejm. na zubní protézy

dentála = zubnice, zubná souhláska

dentální = zubní

dentice = prořezávání zubů

Next: dentin; dentista; denudace; denumenizace    difuzní, difúzní, difusní; difuzor, difusor