Nainstalujte si:

       

Význam slova dendrolit; dendrologie; dendrometrie


dendrolit = zkamenělé dřevo

dendrologie = nauka o dřevinách

dendrometrie = nauka o zjišťování hmoty, věku a přírůstku stromů vzhledem k využití dřevní hmoty

Next: denegatio iustitiae; denervace; denervovat; dengue    diferenční; dificilita; dificilní; difoltní