Nainstalujte si:

       

Význam slova démonizmus, démonismus; démos; détente; dějství


démonizmus, démonismus = víra v démony; démonická síla, moc

démos = ve starověkém Řecku lid, obyvatelstvo určitého území nebo správní jednotka, obec

détente = uvolňování mezinárodního napětí v 70. letech 20. století

dějství = část dramatického díla

Next: děkan; děkanát; dharma; di-, dis-; dia-    don Don; dona, donna; donace; donau; donátor