Nainstalujte si:

       

Význam slova demarše; dematerializace, dematerialisace; demence


demarše = diplomatický zákrok, vystoupení, důrazné upozornění, protest

dematerializace, dematerialisace = odhmotnění, odtělesnění

demence = duševní nemoc, která se projevuje oslabením rozumových schopností v důsledku degenerativních přeměn v mozkové tkáni

Next: dement; dementi; dementní; dementovat; demeritní    dialektizmus, dialektismus; dialektologie; dialog