Nainstalujte si:

       

Význam slova delkredere, delcredere; delta


delkredere, delcredere = úvěrní provize za poskytnutí záruky

delta = 1. v řecké abecedě znak pro hlásku d; 2. typ říčního ústí rozvětveného do více ramen

Next: deltaplaning, deltaplanning; deltaplán; deltoid    diagonála; diagonální; diagram; diakonie, dlákonie