Nainstalujte si:

       

Význam slova delikátní; delikt; delikvence; delikvent


delikátní = 1. jemný, lahodný, jemnocitný, taktní; 2. ožehavý, choulostivý, vyžadující obezřetnost

delikt = přečin, poklesek, porušení práva; provinění

delikvence = páchání deliktů, trestná činnost

delikvent = provinilec, pachatel deliktu

Next: delimitace; delirium; delirium tremens; delisting    diageneze, diagenese; diagnostický; diagnostika