Nainstalujte si:

       

Význam slova dekurs; dekursivní; dekurz, dekurs


dekurs = dekurz

dekursivní = dekurzivní

dekurz, dekurs = denní záznam o průběhu nemoci; běh, průběh

Next: dekurzivní, dekurzívní, dekursivní; delace    diabetik; diabetologie; diabolický