Nainstalujte si:

       

Význam slova děkan; děkanát; dharma; di-, dis-; dia-


děkan = 1. církevní hodnostář; 2. akademický hodnostář stojící v čele fakulty

děkanát = úřad děkana

dharma = v hinduizmu vesmírný, kosmický řád, zákon; jeho dodržování v životě jedince; v buddhizmu Buddhovo učení

di-, dis- = předpona mající význam 1. dvakrát; 2. roz-, naskrz, napříč;

dia- = předpona mající význam 1. přes, 3. diapozitiv

Next: diabetes insipidus,; diabetes mellitus,; diabetický    donchuán; donegal; dong; donjon; donkichotský