Nainstalujte si:

       

Význam slova dehonestace; dehonestovat; dehydrace, dehydratace


dehonestace = urážka, pomluva, znectění

dehonestovat = ponižovat, urážet

dehydrace, dehydratace = vysychání, odvodnění; ztráta kapalin z orgánů; odstranění vody z látky např. zahřátím, vymrazením, odštěpením molekuly vody ze sloučeniny

Next: dehydrační, dehydratační; dehydratovaný    dextrokardie; dextropozice; dextrotropní