Nainstalujte si:

       

Význam slova defaultní; defekace; defekt; defektní; defektologie


defaultní = výchozí

defekace = kálení, vyprazdňování střevního obsahu

defekt = vada, poškození, porucha, nedostatek

defektní = vadný, porušený, porouchaný; zdravotně postižený

defektologie = nauka o zdravotně postižených lidech, zejm. dětech

Next: defektoskopie; defeminizace, defeminisace    deterze, deterse