Nainstalujte si:

       

Význam slova deduktivní; deetatizace, deetatisace; deexcitace


deduktivní = založený na rozumovém, logickém vyvozování, na úvaze; postupující od obecného k zvláštnímu

deetatizace, deetatisace = odstátnění, privatizace

deexcitace = převedení vzbuzeného atomu do základního stavu

Next: defaultní; defekace; defekt; defektní; defektologie    determinizmus, determinismus; determinovat