Nainstalujte si:

       

Význam slova databanka; databáze; datace; dativ; datka,


databanka = banka dat

databáze = vnitřně organizovaný soubor informací, údajů, dat

datace = datování, vročení

dativ = při skloňování třetí pád

datka, = kazeta DAT; magnetofonový nosič digitálního záznamu

Next: daughter; dauphin; dáma; dárlink, darling; de dato    designace; designér; designovaný; deskripce