Nainstalujte si:

       

Význam slova cystin; cystom; cystoskopie; cyto-; cytogenetika


cystin = složka bílkovin

cystom = nádor - tvořený převážně cystami

cystoskopie = vyšetření močového měchýře pomocí endoskopu

cyto- = první část složených slov mající význam buňka, buněčný

cytogenetika = obor zabývající se genetickými jevy na buněčné a jaderné úrovni

Next: cytologie; cytolýza, cytolysa    department; dependence; depergelace