Nainstalujte si:

       

Význam slova cyklon, cyklón; cyklona, cyklóna; cyklostyl


cyklon, cyklón = 1. odstředivý odlučovač válcového tvaru; 2. místní název pro vyvinutou tropickou cyklonu, mohutnou vichřici v Indickém oceánu

cyklona, cyklóna = tlaková níže

cyklostyl = přístroj na rozmnožování písemností

Next: cyklothymie; cyklotrial; cyklotron; cyklovač    denzimetr, densimetr; denzita, densita