Nainstalujte si:

       

Význam slova curling; curriculum vitae; cut-off score; cutis


curling = druh metané na ledě

curriculum vitae = životopis

cut-off score = hranice úspěšnosti, minimální počet bodů (procent), které se ještě považují za úspěch (např. u přijímacích zkoušek)

cutis = kůže, škára

Next: cvikr; cyankáli; cyanóza, cyanosa; cybeteria    denegatio iustitiae; denervace; denervovat; dengue