Nainstalujte si:

       

Význam slova common sense; Commonwealth; compact disc; company


common sense = prostý, zdravý rozum, selský rozum, praktické uvažování

Commonwealth = politické společenství (bývalé britské impérium)

compact disc = kompaktní deska, kompakt, cédéčko, zkratka CD

company = společnost, sdružení; skupina, shromáždění. účast

Next: compliance; compluvium, kompluvium; con-, kon-    deltaplaning, deltaplanning; deltaplán; deltoid