Nainstalujte si:

       

Význam slova commedla dell'arte; commodo; common law


commedla dell'arte = starší italská improvizovaná komedie

commodo = volně, zvolna, pohodlně

common law = zvykové právo, obecné právo, angloamerický právní systém

Next: common sense; Commonwealth; compact disc; company    delkredere, delcredere; delta