Nainstalujte si:

       

Význam slova civilizace, civilisace; civilizační, civilisační


civilizace, civilisace = hmotné a duchovní projevy lidské společnosti v historické posloupnosti; kultura, vzdělání

civilizační, civilisační = podporující civilizaci, směřující k civilizaci, vyplývající z civilizace, zušlechťující

Next: civilizmus, civilismus; civilní; civis,    dekorativizmus, dekorativismus; dekorativní