Nainstalujte si:

       

Význam slova cisterciák; cisterna; citace; citadela; citát


cisterciák = člen mnišského řádu reformované větve benediktinů

cisterna = nádrž, obvykle na kapaliny; vůz s touto nádrží

citace = doslovné uvedení cizího textu nebo hudebního motivu; sám tento text nebo hudební motiv, citát

citadela = samostatná městská pevnost

citát = doslovně uvedený cizí text nebo hudební motiv, citace

Next: citera; citroník; citrus; citrusový; city    dekompozice, dekomposice