Nainstalujte si:

       

Význam slova cirkumpolární; cirkumzenitál; cirkus


cirkumpolární = 1. obtočnový; nikdy nezapadající pod obzor (např. hvězda); 2. ležící v oblasti zemského pólu

cirkumzenitál = astronomický přístroj na určování zeměpisné polohy podle výšky hvězdy

cirkus = 1. ve starověkém Římě kruhový nebo oválný prostor pro závody a jiné produkce; 2. zábavní instituce; 3. zmatek, výtržnost

Next: cirokumulus, cirrocumulus    deklarant; deklarativní; deklaratorní; deklarovat