Nainstalujte si:

       

Význam slova cirkumcíze, cirkumcise; cirkumdukce; cirkumflex


cirkumcíze, cirkumcise = obřízka

cirkumdukce = kroužení - složitý pohyb, kdy dochází v kloubu postupně k flexi, abdukci, extenzi a addukci

cirkumflex = průtažný přízvuk; tažená intonace; francouzské diakritické znaménko ( ^ )

Next: cirkumpolární; cirkumzenitál; cirkus    deklamace; deklamátor; deklamovat; deklarace