Nainstalujte si:

       

Význam slova chromozom, chromozóm; chronický; chrono-


chromozom, chromozóm = pentlicovitý útvar v buněčném jádru tvořený deoxyribonukleovou kyselinou a bílkovinami

chronický = dlouhotrvající, vleklý

chrono- = první část složených slov mající význam čas

Next: chronobiologie; chronograf; chronogram    deflektor; deflexe; deflorace; defoliace; defoliant