Nainstalujte si:

       

Význam slova chromatopsie; chromo-; chromosféra; chromosom


chromatopsie = porucha spočívající v barevném vidění i bezbarvých předmětů nebo ve vidění barevných skvrn

chromo- = 1. chrom-; 2. chromato-

chromosféra = vrstva hvězdné atmosféry nad fotosférou

chromosom = význam viz chromozóm, podoba na -zóm ovšem neodpovídá stávající normě

Next: chromozom, chromozóm; chronický; chrono-    definitivní; definovat; deflace; deflagrace