Nainstalujte si:

       

Význam slova chrom-, chróm-, chromo-, chrómo--; chromatický


chrom-, chróm-, chromo-, chrómo-- = první část složených slov mající význam chrom, chromový

chromatický = 1. týkající se barev; 2. související s chromatikou

Next: chromatičnost; chromatida, chromatid; chromatika    defenzivní, defenzívní, defensivní-; deferent