Nainstalujte si:

       

Význam slova chór; chórismos; chrematistika; chrestomatie


chór = v antickém divadle místo pro sbor tanečníků a pěvců; sbor; oddělený prostor v kostele

chórismos = hranice nášeho světa, to, čím je oddělen od toho jiného (z řečtiny)

chrematistika = starořecké označení pro směnné vztahy, zejm. pro lichvu

chrestomatie = výbor z četby

Next: christianizace, christianisace; christologie    defektoskopie; defeminizace, defeminisace