Nainstalujte si:

       

Význam slova chlorela; chlorenchym; chlorid; chlorit; chloro-


chlorela = zelená řasa užívaná k pokusné přípravě krmiv, popř. Jídla

chlorenchym = asimilační pletivo zelených rostlin

chlorid = sůl kyseliny chlorovodíkové

chlorit = zelený minerál ze skupiny slíd

chloro- = první část složených slov mající význam 1. zelený, zelený list; 2. Chlor

Next: chloroform; chlorofyl; chloroplast    decentní; decentralizace, decentralisace; decepce