Nainstalujte si:

       

Význam slova chemlon; chemo-, chemi-; chemoterapeutikum


chemlon = polyamidové vlákno

chemo-, chemi- = první část složených slov mající význam chemie, chemický

chemoterapeutikum = chemikálie používaná k léčení

Next: chemoterapie; cherry; cherubín, cherub    databanka; databáze; datace; dativ; datka,