Nainstalujte si:

       

Význam slova chemikálie; chemisorpce; chemizmus, chemismus


chemikálie = 1. látka získaná chemickým procesem; 2. látka určená k uskutečnění chemické reakce

chemisorpce = chemická sorpce

chemizmus, chemismus = chemická stránka dějů nebo látek

Next: chemlon; chemo-, chemi-; chemoterapeutikum    darda; darling; darwinizmus, darwinismus; dasein