Nainstalujte si:

       

Význam slova cheirospazmus, cheirospasmus; chemický; chemie


cheirospazmus, cheirospasmus = křeč svalů na rukou

chemický = týkající se chemie, související s chemií

chemie = nauka o složení hmoty a stavby látek, o reakcích a jevech, které tyto přeměny doprovázejí

Next: chemikálie; chemisorpce; chemizmus, chemismus    dance; dance-floor music; dancing; dandy; danub