Nainstalujte si:

       

Význam slova charliéra; charm; charta; charter; chartista


charliéra = první vodíkem plněný balon

charm = 1. vlastnost některých elementárních částic zachovávající se v silných interakcích; 2. šarm, 2. šarm,půvab

charta = listina zásadního významu, obvykle zaručující určitá práva a privilegia; zakládací listina

charter = charterový let, letadlo, letecká linka mimo pravidelný letový řád, vytěžující letecký spoj

chartista = stoupenec, signatář charty

Next: chartreuska, chertreuse; chasan    daktyl; daktyloskopie; daktylotika; daktylský