Nainstalujte si:

       

Význam slova charakterní; chargé d'affaires; charita


charakterní = 1. statečný, čestný; 2. představující vyhraněné povahové typy postav

chargé d'affaires = diplomatický zástupce nejnižší hodnosti; dočasný diplomatický zástupce vedoucího zastupitelského úřadu

charita = 1. křesťanská láska k bližnímu; 2. dobročinnost organizovaná a prokazovaná na podkladě křesťanské lásky

Next: charitativní; charizma, charisma; charleston    dadaizmus, dadaismus; dafnie; dagoba; daguerrotypie