Nainstalujte si:

       

Význam slova charakter; charakteristický; charakteristika


charakter = povaha; souhrn vlastností, u člověka zejm. morálních; osobnost

charakteristický = význačný, výrazný

charakteristika = vystižení podstaty jevu, podstatných znaků

Next: charakterní; chargé d'affaires; charita    d'aur, džaur; da capo; dabing; dada; dadaistický