Nainstalujte si:

       

Význam slova catch as catch can; catering; catgut; Caudillo


catch as catch can = chyť, jak můžeš, zápas ve volném stylu, wrestling

catering = objekty na zásobení letadel pokrmy a dalšími potřebami pro cestující

catgut = katgut

Caudillo = španělsky vůdce, označení diktátora Franka

Next: causa; causa sui; causerie; cavatina; cca,; cech,    copyright; corium; corner; cornflakes, corn-flakes