Nainstalujte si:

       

Význam slova case-law; cash; cash end carry


case-law = právo vytvářené precedenty

cash = hotové peníze, platba v hotovosti

cash end carry = platba v hotovosti a odvoz zboží na náklad kupujícího

Next: cash flow, cash-flow; casting    consul; content; contra bonos mores