Nainstalujte si:

       

Význam slova byrokracie; byrokrat; byrokratický; bysta, busta


byrokracie = vláda úřadů a úředníků; skupina osob vykonávající správu a řízení, zejm. politických a ekonomických činností

byrokrat = příslušník byrokracie; přehnaně pečlivý, nepružný úředník lpící na formalitách

byrokratický = úřední, úřednický; formální, nepružný

bysta, busta = sochařský potrét hlavy a části hrudníku, poprsí

Next: byzantologie; byznys, business; byznysmen    clavicembalo; clearing; clinch; clip; clipboard