Nainstalujte si:

       

Význam slova bypass, by-pass; byreta; byro, byró; byro-


bypass, by-pass = obtok, odklon, vnější okruh

byreta = kalibrovací úzká skleněná trubice s kohoutkem k přesnému odměřování kapalin

byro, byró = kancelář, úřadovna; psací stůl, sekretář

byro- = první část složených slov mající význam úřad, úřední

Next: byrokracie; byrokrat; byrokratický; bysta, busta    cizelovat, ciselovat; cizura,; clavecin