Nainstalujte si:

       

Význam slova burzitida, bursitida; buržoazie, buržoasie


burzitida, bursitida = zánětlivé onemocnění mazového váčku (burzy) v oblasti kloubu

buržoazie, buržoasie = městské obyvatelstvo; třetí stav; kapitalisté

Next: bustr, booster; bušidó; bušl, bushel; butan    citera; citroník; citrus; citrusový; city