Nainstalujte si:

       

Význam slova buklé, bouclé; bukovat; bukování; bula; bulbus


buklé, bouclé = uzlíkovitý a kličkovitý vzor nebo hrubě zrnitý vzhled textilie

bukovat = zapsat se, zaregistrovat, zaknihovat, zaúčtovat; rezervovat, zajistit

bukování = registrace, zaknihování, zaúčtování; rezervace, booking

bula = 1. papežská či panovnická listina s kovovou pečetí; tato kovová oboustranná pečeť; 2. velký puchýř

bulbus = kulovitě rozšířená část některých ústrojí, např. prodloužená mícha

Next: buldok; buldozer; bulie; bulimie; bulletin; bulling    cirkumcíze, cirkumcise; cirkumdukce; cirkumflex