Nainstalujte si:

       

Význam slova bolívar, bolivar; bolometr; bolševik; bombastický


bolívar, bolivar = měnová jednotka Venezuely

bolometr = přístroj k měření intenzity záření

bolševik = původně člen většinové frakce ruské sociálně demokratické strany práce; nyní hrubá nadávka; komouš

bombastický = nabubřelý, nafouknutý, významem přehnaný

Next: bon jour; bona; bona fide; bonanza; bond; bondage    chemlon; chemo-, chemi-; chemoterapeutikum