Nainstalujte si:

       

Význam slova bodyform; bohemikum; bohemistika


bodyform = formování,tvarování lidského těla, body-building

bohemikum = 1. české slovo v jinojazyčném textu; 2. dílo napsané česky nebo českým autorem; dílo vydané na území Čech a Moravy (v jakémkoli jazyce); dílo zabývající se českou problematikou (i cizojazyčné); 3. kulturní předmět českého původu

bohemistika = obor zabývající se jazykem, historií a kulturou českého národa

Next: bohemizace, bohemisace; bohemizmus, bohemismus    check-up, checkup; cheesburger (čísburgr)