Nainstalujte si:

       

Význam slova bódhi; bóje; bóra; brachiace; brachiální; brachy-


bódhi = v buddhizmu probuzení, osvícení a vnitřní osvobození; dokonalá moudrost

bóje = zakotvené plovoucí těleso ve vodě vání

bóra = studený nárazovitý vítr na závětrné straně pohoří u Jadranu

brachiace = pohyb pomocí horních končetin, šplhání a lezení v zavěšené poloze, ručkování

brachiální = pažní, ramenní; prováděný pažemi; násilný, násilnický

brachy- = první část složených slov mající význam krátký

Next: brachyradioterapie; brady-; bradykardie    chorál; chorda dorsalis; chordektomie; chordofon