Nainstalujte si:

       

Význam slova biřmování; bipedální; bipedie; bipenis; bipolarita


biřmování = svátost obohacení, dary Ducha svatého, které je možno přijmout jen jednou za život

bipedální = dvounohý, dvounožec

bipedie = pohyb po dvou zadních, pánevních končetinách

bipenis = oboustranná bojová sekyra Ostrogótů

bipolarita = dvoupólovost, bipolárnost

Next: bipolární; bipolárnost; bipolita; birr; bisexualita    ceremoniální, ceremonialní; ceremonie; ceremoniel