Nainstalujte si:

       

Význam slova bipolární; bipolárnost; bipolita; birr; bisexualita


bipolární = dvoupólový

bipolárnost = dvoupólovost, bipolarita

bipolita = osoba s dvojím státním občanstvím

birr = měnová jednotka Etiopie

bisexualita = oboupohlavnost, sexuální náklonnost k oběma pohlavím, hermafroditizmus

Next: bisialitizace; biskup; biskvit, biscuit; bistro    ceres; cerkosporióza, cerkosporiosa; cermet